Vi 18.09.2009    01:00

Surfing twisted e(motions) (titlu provizoriu), vineri, 18 septembrie, ora 13:00, Sala Rondă


[…]… “Bucureştii respirau un aer aţîtător de falsă primăvară. Bine încălzită de cele cîteva imense şi ornamentate sobe de teracotă, sala strălucea sub candelabrele aprinse în întregimea rămurişului lor de braţe, amplificînd prin oglinzi fastul şi somptuozitatea. Strălucea eleganţa aristocraţiei Bucureştilor, ieşită brusc de sub zodia langorii orientale, exhibînd lux şi un izbitor gust pentru modernitate. Se întorsese din Occident o pletoră juvenilă, cultivată, pornită să răsădească în Capitală nuclee de viaţă intelectuală şi artistică elevată. Lăutarii se retrăgeau, cu
geniul lui Anton Pann, spre mahalale, sporindu-le fermentaţia artistică şi lăsînd centrul liber pentru noile forme de viaţă muzicală.”

Extras din “Principesa Elena Bibescu – marea pianistă”, de C.D. Zeletin

Mihai Mihalcea trăieşte şi lucrează la Bucureşti. Este cunoscut drept unul dintre cei mai activi artişti implicaţi în procesul de creare a unui context în care dansul contemporan să se poată dezvolta în România, activînd în calitate de coregraf, performer, director artistic, profesor sau manager în cadrul mai multor structuri.
A fost invitat în rezidenţe artistice în mai multe ţări europene şi a dansat sau/şi a prezentat spectacole proprii în Franţa, Germania Ungaria, Austria, S.U.A, Italia, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Portugalia, Belgia, Slovenia şi Olanda.
Din 2006 se află la direcţia Centrului Naţional al Dansului din Bucureşti. Pentru proiectele derulate în cadrul acestei instituţii a fost nominalizat la Premiul “Paris-Europe 2006”, de către Maison d’Europe et d’Orient, Paris.