Mi 30.04.2014    15:00

ROMANIAN DANCE SHOWCASE 2014 // O istorie fizica

O Istorie Fizică
De/cu: Iudith Ardeleanu, Marius Armaşu, Margareta Eschenazy, Mihaela Birleci, Tudor Roman, Pompiliu Sterian, Eva Szemler Lendvay, Dorotheea Weissbuch.
Live sound: Karpov not Kasparov
Echipa 'Vârsta4': Paul Dunca, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, David Schwartz.
Mulţumiri: Rodica Dumitrache, Ilie Zan, Carmen Coţofană, Mădălina Dan, Mihaela Dancs.


Care este partea preferată din corpul tău?
GRETA: Stomacul. Nu mi-a făcut niciodată probleme.
Când ţi-ai simţit corpul în pericol?
POMPILIU: 1944, în timpul bombardamentelor.
Povesteşte-ne ce-ai descoperit în corpul tău la un moment dat şi care au fost senzaţiile cele mai plăcute.
IUDITH - O senzaţie plăcută a fost atunci când tata m-a învăţat
cum se merge pe un câmp proaspăt cosit: mângâi fânul.

Timp de trei luni, în vara anului 2012, rezidenţii căminului au participat la ateliere de istoria dansului, coregrafie şi poveşti personale despre corp.

"O Istorie Fizică" este spectacolul rememorării vârstelor şi senzaţiilor unor corpuri pe care trecerea timpului le-a transformat în istorii vii. Spectacolul îşi propune să recupereze memoria contextelor sociale şi politice, depozitată în prezentul corpurilor. Corpul mişcă istoria.

Vârsta4 este un program de artă comunitară, desfăşurat împreună cu rezidenţii Căminului „Amalia şi dr.Moses Rosen”, începând din anul 2009. Obiectivele programului sunt: crearea unui cadru de exprimare pentru membrii comunităţii căminului Rosen; elaborarea unui model de intervenţie artistică în căminele de bătrâni; schimbarea percepţiei asupra bătrâneţii în societatea românească.

Programul se desfăşoară în parteneriat cu Căminul ”Amalia şi dr. Moses Rosen” şi cu DASM – Direcţia de Ajutor Social şi Medical a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.
www.varstapatru.blogspot.comA physical History

With/By: Iudith Ardeleanu, Marius Armaşu, Margareta Eschenazy, Mihaela Birleci, Tudor Roman, Pompiliu Sterian, Eva Szemler Lendvay, Dorotheea Weissbuch.
Live sound: Karpov not Kasparov
Team 'Vârsta4': Paul Dunca, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, David Schwartz.
Thanks to: Rodica Dumitrache, Ilie Zan, Carmen Coţofană, Mădălina Dan, Mihaela Dancs.


What is your favorite part of the body? 
GRETA: My stomach. I never had stomach problems.
When did you feel your body in danger?
POMPILIU: 19444, during the bombing.
Tell us the most pleasant sensations you discovered in your body?
JUDITH: A pleasant feeling was when my father taught me how to walk on newly mown field: caressing the hay.

For three month, during the summer of 2012, the residents of Moses Rosen Home have attended workshops about the history of dance, choreography and personal stories around the body.

A trip to the ages, feelings, dangers, and memories of bodies that years have turned into living histories. A recall of social and political contexts that turn bodies into testimonies of the past and anticipations of the future. The body moves history.

The 4th Age Project is a community art program developed together with residents of the "Amalia and Dr. Moses Rosen" Home since 2009. Its objectives are to create a framework for community expression in the Rosen Home, developing a model of artistic intervention in homes for the elderly and changing perception of old age in Romanian society.

The 4th Age program is being carried out in partnership with the “Amalia and Chief Rabbi Dr. Moses Rosen” Retirement Home and FCER-DASM – The Social and Medical Assistance Department of the Federation of Jewish Communities in Romania.
www.varstapatru.blogspot.com

intrare liberă