Du 04.05.2014    18:00

ROMANIAN DANCE SHOWCASE 2014 // Derdiedans/ Teatrul German Timișoara

derdiedans
performance după un concept de Florin Fieroiu
Teatrul German de Stat Timişoara
Coordonarea artistică: Florin Fieroiu
Scenografia: Cristina Milea
Muzica: Vlaicu Golcea
Dramaturgia: Cristina Toma, Valerie Seufert
Cu: Ioana Iacob, Daniela Török, Olga Török, Silvia Török, Anne-Marie Waldeck, Franz Kattesch, Konstantin Keidel, Georg Peetz, Horia Săvescu, Radu Vulpe.

Spectacolul – dezvoltat ca performance de către cei zece actori împreună cu coregraful Florin Fieroiu și echipa sa – vorbește despre rolurile sexelor și despre așteptările pe care societatea le manifestă față de individ. Elementele de mișcare și textele create tocmai de interpreți, asezonate cu o doză de improvizație, au generat un spectacol unitar care comentează cu umor unele dintre neajunsurile și năzuințele fiecăruia. Deschiderea Teatrului German de Stat Timișoara spre teatrul de mișcare a generat invitații ale acestui spectacol la diverse festivaluri, de la Arad până la Tbilisi, în Georgia.

Florin Fieroiu a absolvit Liceul de Coregrafie „Floria Capsali“ din Bucureşi şi a studiat Coregrafia la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti şi la Duke University, North Carolina. Co-fondator, în 1992, a primei companii românești de dans contemporan – Marginalii. În 1996 a fost distins cu premiul „Le Prix Individuel d’Interpretation“ la a cincea ediţie a Întâlnirilor Coregrafice Internaţionale de la Paris. În 2008 a primit premiul special UNITER pentru coregrafie în arta spectacolului. Autor a numeroase spectacole de dans și coregrafii de teatru, este în prezent profesor la U.N.A.T.C. Bucureşti şi coregraf independent.

derdiedans
performance based on a concept by Florin Fieroiu
German State Theatre Timișoara
Artistic coordination: Florin Fieroiu
Scenography: Cristina Milea
Music: Vlaicu Golcea
Dramaturgy: Cristina Toma, Valerie Seufert
With: Ioana Iacob, Daniela Török, Olga Török, Silvia Török, Anne-Marie Waldeck, Franz Kattesch, Konstantin Keidel, Georg Peetz, Horia Săvescu, Radu Vulpe.

The show – developed as a performance by ten actors together with the choreographer Florin Fieroiu and his team – talks about gender roles and about society’s expectations towards the individual. The movement elements and the texts created by the performers, seasoned with a dose of improvisation, generated a unitary show that comments with humor the deficiencies and aspirations of each. The opening of the German State Theatre Timișoara towards movement theatre determined the invitation of this show to many festivals, from Arad to Tbilisi, Georgia.

Florin Fieroiu graduated the „Floria Capsali“ Choreography College din Bucureşti and studied Dance at the National University of Theatre and Film in Bucharest (UNATC) and at Duke University, North Carolina. Co-founder, in 1992, of the first contemporary dance company in Romania – The Marginals. In 1996, he won the „Prix Individuel d’Interpretation“ at the 5th edition of the Paris International Choreographic Encounters. In 2008, he received a special award for choreography from the Romanian Theatre Guild (UNITER). Author of many dance performances and theatre choreographies, he teaches at UNATC and works as an independent choreographer.