Lu 28.04.2014    20:15

ROMANIAN DANCE SHOWCASE 2014 // Dead Thinking / Florin Flueraș și Alina Popa

Dead Thinking
Florin Flueras, Alina Popa

E absolut normal și de la sine înțeles să faci ceea ce trebuie să faci pentru a-ți îmbunătăți și asigura calitatea vieții. O gândire și o lume vie, sănătoasă sunt construite în jurul obsesiei pentru viață. Suntem atașați de caracteristicile acestei lumi dar această lume colapsează, la fel ca noi... evident, moartea e mult mai puternică decât viața. Prezentul declin planetar afectează modurile de gândire și simțire. Suntem speriați, dar, ca în orice panică colectivă, doar imităm și accelerăm ceea ce fac ceilalți sau ceea ce deja facem, forțându-ne mica noastră gândire vie și sănătoasă.
Dead Thinking e gestul post-politic pe care îl putem face într-un timp al extincției, când politicul, în sensul organizării societății și a relațiilor de putere, înseamnă tot mai mult un sedativ pentru gânduri mortale.
Oscilația între necunoscut și ce poate fi mai rău, între gândirea moartă și gândirea mortală ar putea fi începutul discuției despre un nou tip de politică, de cunoaștere și existență. Dead Thinking începe unde se termină speranțele și ceea ce rămâne e mai degrabă negativ, întunecat și mort.
Mai mult: http://www.unsorcery.ro/

În timpul studiilor sale de coregrafie și psihologie și după, în activitățile sale legate de zonele de performance contemporan, Florin Flueras a intrat în contact cu metode ca Body Mind Centering, Feldenkrais, Șamanism, Yoga, Rugăciunea Inimii, Candomble, tehnici de respirație și meditație. De asemenea a fost contaminat de teorii și mișcări ca realismul speculativ, teoria afectului, perspectivism, accelerationism, schizo-analiză, new weird, teoria extincției, vitalism întunecat. Inspirat dar nu epuizat de toate aceste concepte și practici, el a început împreună cu Alina Popa să dezvolte propria filozofie și tehnică sub numele de Unsorcery (Biosorcery la început). Florin Flueras a pendulat pentru o vreme între artă, teorie și activism în căutarea unor necesare spații pentru a experimenta și dezvolta metoda Unsorcery pe care acum e gata pentru a o dezvălui.

Alina Popa a fost implicată în tot felul de teorii murdare despre care nu știa unde vor duce dar cu siguranță ele au mers în direcția unor practici weird. Alina scrie câteodată teorie pe care nu multă lume o citește dar acest lucru este în total acord cu realitatea extincției în care ne aflăm: acum știm că nu va mai fi nimeni să o citească oricum. Dacă va exista totuși cineva, atunci va putea afla despre modulațiile afective ale politicii actuale, despre natura performativă a muncii de azi și despre neuro-coregrafiile normative contemporane. Teorie fosilă mai proaspătă va fi și despre canibalism, autofagie, eu-uri junk, extremofili, bezna si multiplul afară. Împreună cu Florin Flueras explorează o zonă a gândurilor și gândirii negre dezvoltând în plus metode ambigue: cu cât toate acestea devin mai complexe, cu atât ele sunt mai umilitoare. O întreagă filozofie și un set de practici sunt deversate pe un Pământ refractar și instabil sub numele de Unsorcery (ex-Biosorcery).

Dead Thinking
Florin Flueras, Alina Popa


There is an absolutely obvious, normal step, almost a command, an obligation to do what one should do in order to secure and improve one's life. A healthy, alive thinking was developed around the obsession with life. We are attached to the features of this world, but this world is doomed, we are doomed... obviously, death is much more powerful than life. A planetary decline affects our modes of perceiving, thinking and feeling. Somehow we register the changes and we are scared, but like in a stampede, we choose to reinforce and accelerate what the others are doing and what we know, our petit alive, healthy thinking. Dead Thinking is the post-political gesture that we can do in a time of extinction when politics, in the sense of organizing society and power relations between people, seems more and more a sedative for deadly thoughts. The oscillation between unknown and the worst, between dead thinking and deadly thinking could be the starting point of discussing a new kind of politics, knowledge and existence. Dead Thinking starts where the hopes end and the remaining options are rather negative, dark and dead.
More: http://www.unsorcery.ro/

Florin Flueras often switches the contexts in which he activates: contemporary dance, visual arts, activism, theory. He is involved in long time projects like: Unsorcery, Postspectacle, Presidential Candidacy, Bezna that where developed and presented in contexts like: MUMOK Vienna, HAU Berlin, Tanzquartier Vienna, DeSingle Antwerp, Springdance Utrecht, Kaai Theatre Brussels, Drama Hus Oslo, Jardim Equatorial Sao Paulo etc. Through concepts and practices like Second Body, Dead Thinking, Eternal Feeding Technique, he is currently developing performances and theory in the frame of Unsorcery. Unsorcery is the embrace of an impossible cognition and a horrific affect, it is a 'via negativa' that starts where the hopes end and the remaining options are rather negative, dark and dead.

Alina Popa co-founded The Bureau of Melodramatic Research (BMR) with Irina Gheorghe and co-created the Unsorcery method with Florin Flueraș. She is also involved in projects like the Presidential Candidacy, Bezna zine, Robin Hood Fund. As part of BMR, she is problematizing the affective modulations of politics, the emotional performance of labour and the current normative neuro-choreographies. She is currently developing practices, performances and theory under the frame of Unsorcery (formerly Biosorcery) working with concepts such as Second Body, Dead Thinking, Eternal Feeding Technique TM. Together with Florin Flueras she explores a zone of dark thought and an ambiguous method: the more complex these get the more humiliating they become. A whole philosophy and set of practices are being grounded on an unstable and reluctant terra firma under the name of Unsorcery.


intrare spectacol: 15/10 lei