Vi 02.05.2014    19:30

ROMANIAN DANCE SHOWCASE 2014 // Cvartet pentru o lavalieră/ Vava Ștefănescu

Cvartet pentru o lavalieră
Concept: Vava Ştefănescu
Co-autori: Vlaicu Golcea (artist sonor), Carmen Coţofană, Mihaela Dancs, Farid Fairuz (dansatori)
Sponsor realizarea decorului: MAGNUM
Sponsor: Răzvan Penescu (pfa)
Proiect realizat cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional
Producţie independentă 2008

Cvartet pentru o lavalieră
este o instalaţie coregrafic-sonoră ce pune în discuţie ideea claustrării, a lipsei de distanţă, a relaţiei cu celălalt, ideea că sîntem ostaticii propriei noastre existenţe. Fiind o compoziţie în timp real singurul punct de referinţă şi sprijin este situaţia vizibilă/audibilă, constantă timp de 60 de minute.
Toate ideile – un fel de cuvinte cheie de la care se porneşte – vin în conjuncţie cu mişcarea sunetului, cu privirea publicului şi astfel se nasc alte idei, foarte neaşteptate.
Aleatoriul prezenţei condiţionate de un anume context, atenţia asupra ritualilor de percepţie, rămîn pentru mine preocupări continue dar şi facinaţii ale acestui du-te-vino între ficţiune şi realitate.
Vava Ştefănescu

Vava Ştefănescu
este coregraf şi dansator, trăieşte şi lucrează în România. A beneficiat de burse de studii, rezidenţe de creaţie, ateliere internationale, a participat la numeroase festivaluri internaționale, a susținut și susține ateliere de dans. Creații proprii: Solo on line, O vară fierbinte pe Iza, Cvartet pentru o lavalieră etc. A semnat coregrafia a numeroase spectacole de teatru, în unele regăsindu-se ca interpret. A fondat și condus (1999-2003) Centrul Multi Art Dans (MAD), şi a fost director artistic al Centrului Național al Dansului București până în 2013. În 2013 a devenit manager interimar al CNDB.

Quartet for a Microphone
Concept: Vava Ştefănescu
Co-authors: Vlaicu Golcea (sound artist), Carmen Coţofană, Mihaela Dancs, Farid Fairuz (performers)
Duration: 60 min
Set design sponsor: MAGNUM
Sponsor: Razvan Penescu (afp)
With the support of National Cultural Administration Fund
Independent production 2008

Quartet for a Microphone
is a choreographic and sound installation that sets a discourse about confinement, the lack of distance, the relation with the other and about the idea of being hostages of our own existence. Being a real time composition the only reference and support is set on the visible/audible situation that is constant during 60 minutes.
Every concept – sort of starting point keywords – come into conjunction with the movement of sound, with the glance of the audience and this is how other new and unexpected ideas are born. For me, the accidental of the presence conditioned by this specific context, the attention for perception rituals, are constant preoccupations but also fascinations about this “come and go” between fiction and reality.

Vava Ştefănescu
is choreographer and dancer, living and working in Romania. Has had numerous grants and residences, has participated in international festivals, has lead and leads dance workshops. Works: Solo On Line, A Hot Summer on Iza, Quartet for a microphone. She has signed the choreography of many theatre shows, in some of them being also a performer. Founder and director (1999-2003) of Multi Art Dance Centre (MAD). She was the artistic director of the National Dance Centre Bucharest until 2013, when she became the CNDB’s manager.

intrare spectacol: 25 / 15 lei