Jo 01.05.2014    13:00

ROMANIAN DANCE SHOWCASE 2014 // Casa Dansului în cadrul Politicilor Culturale Europene/Masa Rotundă

Casa Dansului în cadrul Politicilor Culturale Europene
Masă rotundă


Această masă rotundă se dorește a fi o întâlnire între sisteme de producție de dans distincte, dar nu cu totul diferite – o întâlnire despre cum facem dans, în România, în Estul Europei, în Uniunea Europeană, care sunt politicile privind artele spectacolului și felul în care ele influențează ce anume se produce la un moment dat, într-un spațiu dat.
Artiști, producători de dans, manageri, reprezentanți ai autorităților responsabile de politicile culturale în România, programatori și critici străini vor încerca să răspundă la întrebări stringente despre câtă atenție se acordă dansului contemporan, în țările europene, din perspectiva finanțatorilor publici și privați, care e rolul festivalurilor internaționale în impulsionarea creației originale, care sunt traseele profesionale ale artiștilor de dans în diferite contexte locale și transnaționale. Și chiar spinosul subiect: cum (mai) e posibil să faci dans în plin proces de schimbări sociale?
De fapt, viitorul dansului contemporan depinde de prezentul resurselor – financiare, de infrastructură, profesionale, de politici publice – pe care le are la dispoziție, iar această masă rotundă e o rară ocazie de a discuta despre ele.

Round table

This round table intends to be a meeting between dance production systems that are distinct, but not completely different - a meeting about how we make dance in Romania, in Eastern Europe, in the European Union, which are the policies aimed at performing arts and how they influence what is produced at a certain moment, in a given space.
Artists, dance producers, managers, representatives of the authorities responsible for cultural policies in Romania, programmers and foreign critics will try to answer pressing questions about how much attention is paid to contemporary dance in European countries in terms of public and private financing, what is the role of international festivals in boosting original creation, what career options dance artists have in different local and transnational contexts. And even the difficult topic: how is it (still) possible to make dance in full process of social changing?
In fact, the future of contemporary dance depends on the present of the resources - financial, infrastructural, for training, in terms of public policy - it has at its disposal, and this roundtable is a rare opportunity to discuss them.