Vi 08.04.2016    19:30    hartă

Nud de femeie brunetă - premieră Andreea David

Vineri,  8 aprilie / ora 19h30, CNDB, Sala Stere Popescu

 

Pentru acest performance, Andreea David a lucrat într-un spaţiu solitar, în care singurul observator a fost ochiul ei critic din viitor, prin intermediul camerei de filmat. În acest context, ea a devenit subiectul propriei judecăţi estetice și obiectul propriului narcisism. Știindu-se privit, corpul nud se ajustează imediat, performează posturi stereotip asociate feminităţii și reprezentării acesteia, imagini fetiș ce se cer mereu perfecţionate. În acest performance nudul se autocompune în propriul peisaj, în propria construcție scenică, se ascunde în spatele propriei reprezentări și se camuflează în privirea din afară.

 

Performance: Andreea David

Performance produs de ColectivA și susținut de Centrul Național al Dansului București

Consultant artistic: Mădălina Dan

Mulțumiri: BlackHyperbox, Claudiu Lorand Maxim, Oana Hodade, Maria Mora și Kata

 

 

Andreea David este performer și arhitect. Are formare în dans contemporan la Centrul Naţional al Dansului din București. În 2012 e bursieră DanceWEBB la Viena și în 2013 la e.x.e.r.e.c.e. CCN Montpellier. Participă în festivaluri ca Explore Dance Festival, Impuls Tanz Vienna și Temps d’images Cluj. A colaborat și colaborează cu Adriana Gheorghe, Alina Popa, Florin Flueraș, Ingrid Berger Myhre (NO), Doris Uhlich (AT), Thomas Steyaert (BE), Mădălina Dan și Mihaela Dancs, pentru piesele sau proiectele Duet, STAFF, scores #21 methods of elimination, BlackHyperBox, Coregrafie de grup și More than Naked.

 

EN >>

 

For this performance, Andreea David worked in a solitary space, where she was the sole observer and her own critical eye from the future, through the recording camera. The artist thus turned into the subject of her own aesthetic judgement and the object of her own narcissism. Aware of the look, the nude body immediately adjusts, performs postures stereotypically associated to femininity and its representations, fetish images that constantly require perfecting. In this performance, the nude self-composes in its own landscape, it its own staging, is hiding behind its own representation and conceals itself in the outer look.