Sâ 10.04.2010    08:00

Exil în pământul uitării >> 10 aprilie, ora 20.00, Sala Rondă

"Exil în pământul uitării" este un spectacol interdisciplinar creat prin juxtapunerea unor forme diferite de arte (dans, teatru, arte vizuale). Proiectul, iniţiat şi condus de Andreea Tănăsescu, îşi propune realizarea unor succesiuni de experimente sonore, vizuale şi coregrafice pornind de la texte scrise de scriitorul, eseistul, filozoful român de origine ebraică Barbu Fundoianu (Benjamin Fondane), emigrat în Franţa la începutul secolului XX. Destinul captivant, tragic al scriitorului, captat sub formă de fulguraţii auditive în «scrisorile doamnei Fondane către familia Maritain» şi în dialogul acesteia cu un partener imaginar, constituie suportul psihologic dar şi pretextul pentru a sugera în gestual o arheologie emoţională inedită.