Ma 04.08.2015    20:00

Cvartet pentru o lavaliera invitat la festivalul IDEO IDEIS

Cvartet pentru o lavalieră este o instalaţie coregrafic-sonoră ce pune în discuţie ideea claustrării, a lipsei de distanţă, a relaţiei cu celălalt, ideea că sîntem ostaticii propriei noastre existenţe. Fiind o compoziţie în timp real singurul punct de referinţă şi sprijin este situaţia vizibilă/audibilă, constantă timp de 60 de minute.
Toate ideile – un fel de cuvinte cheie de la care se porneşte – vin în conjuncţie cu mişcarea sunetului, cu privirea publicului şi astfel se nasc alte idei, foarte neaşteptate.
Aleatoriul prezenţei condiţionate de un anume context, atenţia asupra ritualilor de percepţie, rămîn pentru mine preocupări continue dar şi facinaţii ale acestui du-te-vino între ficţiune şi realitate.
Vava Ştefănescu

Vava Ştefănescu este coregraf şi dansator, trăieşte şi lucrează în România. A beneficiat de burse de studii, rezidenţe de creaţie, ateliere internationale, a participat la numeroase festivaluri internaționale, a susținut și susține ateliere de dans. Creații proprii: Solo on line, O vară fierbinte pe Iza, Cvartet pentru o lavalieră etc. A semnat coregrafia a numeroase spectacole de teatru, în unele regăsindu-se ca interpret. A fondat și condus (1999-2003) Centrul Multi Art Dans (MAD), şi a fost director artistic al Centrului Național al Dansului București până în 2013. În 2014 a devenit manager al CNDB.

Detalii pe: ideoideis.ro/editiacurenta