Du 20.09.2009    15:30

Cvartet pentru o lavalieră, duminică, 20 septembrie, ora 15:30, Studio 2, CNDB


<“Cvartet pentru o lavalieră” este o instalaţie coregrafic–sonoră, o compoziţie în timp real ce pune în discuţie ideea claustrării, a lipsei de distanţă, a relaţiei cu celălalt, ideea că sîntem ostaticii propriei noastre existenţe. Aleatoriul prezenţei condiţionate de un anume context şi situaţie, atenţia asupra ritualilor de percepţie rămîn pentru mine preocupări continue dar şi fascinaţii ale acestui “du-te vino” între ficţiune şi realitate.>

Vava Ştefănescu

“Cvartet... e un joc de-a irepetabilitatea actului existenţial. De fiecare dată cînd se găsesc închişi între cei patru pereţi ai cabinei, cei trei dansatori refac un univers al tuturor posibilităţilor. Nimic nu e fixat, totul e compoziţie ad hoc. Există o permanentă tensiune a puterii înăuntrul cabinei telefonice, a echilibrului între genuri/sexe, forţă fizică şi morală, rezistenţă la energia invadatoare a privirii «de dincolo». Tensiune al cărei numitor comun e solidaritatea în izolare şi care se prelungeşte în afara zidului de sticlă, în ochiul receptorului, condamnat la non-intervenţie. Iar sunetul se prelungeşte insidios...” (Iulia POPOVICI, Ziua, iunie 2008)

Vava Ştefănescu este coregraf şi dansator, trăieşte şi lucrează în România. În prezent este director artistic al CNDB. În 1994 absolvă UNATC, secţia de creaţie coregrafică. În 2004 obţine masterul în Cooperare Artistică Internaţională la Paris 8 - UFR Arts, Franţa. Spectacolele sale sînt prezentate pe scenele naţionale şi internaţionale (Londra, Leipzig, Düsseldorf, Hamburg, Hanovra, Paris, …). Realizează coregrafie pentru teatru-dans, cel mai des în complicitate artistică cu regizorul Mihai Măniuţiu: “Uitarea”, “Intrusa”, “Experimentul Iov”, “Pescuitorii de perle” de Bizet, “16 lecţii despre dezastrele amorului carnal ”. Ca interpret şi coregraf participă la mai multe proiecte: “Julieta” (Viski András), “Cîntarea Cîntărilor”, “O vară fierbinte pe Iza” - în regia lui Mihai Măniuţiu, “Vinerea Lungă” (Viski András) în regia lui Tompa Gabor. Cele mai recente creaţii ale sale sînt “Solo on-line” (Teatrul Naţional Cluj 2005), “Mioritza” - instalaţie coregrafică, “Cvartet pentru o lavalieră”. În 2000 înfiinţează Centrul Multi Art Dans (MAD), o instituţie independentă pentru susţinerea artiştilor dansatori şi coregrafi şi creaţiei interdisciplinare. Între 1994 şi 2001, profesor de dans contemporan la Liceul de coregrafie din Bucureşti şi asistent universitar la UNATC. In prezent conduce ateliere de compoziţie coregrafică în cadrul mai multor festivaluri sau rezidenţe de creaţie.