Du 05.10.2014    19:30

After All - Vava Ştefănescu

... After All
Concept: Vava Ştefănescu
Cu: Carmen Coţofană
Scenografie: Adrian Damian
Costume: Paul Dunca
Video: Irina Stelea

Producţie Asociatia Colectiv A în cadrul Festivalului Temps d‘Images
Coproducători: Zamek Ujazdowski (Polonia), Centrul Naţional al Dansului Bucureşti
Mulţumiri: ICR Varşovia

"Corpul [meu] tinde sa fie o arhivă; o arhivă virtuală.
Ce faci cu toate lucrurile astea adunate aici? La un moment dat, îți vine să te scuturi de ele, dar nu le poți arunca. O schimbare ar fi binevenită.
Se ia un alt corp; i se deschid supapele; se selecționează deșeurile arhivate; se pun deoparte lucrurile reciclabile; se observă că au rămas foarte puține; ele se așază cu grijă în diferite părți din noul corp; se pun deoparte visele; doar puține se vor dezvolta; se aruncă la întâmplare în noul corp; se așteaptă puțin; dacă nu se întâmplă nimic, este recomandată un pic de răbdare; între timp, se aleg accesoriile; când totul va fi gata, vom adăuga noului corp accesoriile; dacă acesta le respinge, nu vă speriați, este un efect normal, cu unele se va obișnui și le va păstra, altele vor deveni invizibile; când totul este gata, priviți cu atenție; găsiți o ramă potrivită la anticariat – e foarte importantă; puneți rezultatul în ramă și deschideți televizorul: veți urmări un desen animat care vă place." Vava Ştefănescu

Vava Ştefănescu este coregraf şi dansator, trăieşte şi lucrează în România. A beneficiat de burse de studii, rezidenţe de creaţie, ateliere internationale, a participat la numeroase festivaluri internaționale, a susținut și susține ateliere de dans. Creații proprii: Solo on line, O vară fierbinte pe Iza, Cvartet pentru o lavalieră etc. A semnat coregrafia a numeroase spectacole de teatru, în unele regăsindu-se ca interpret. A fondat și condus (1999-2003) Centrul Multi Art Dans (MAD), şi a fost director artistic al Centrului Național al Dansului București până în 2013. În 2013 a devenit manager interimar al CNDB.... After All
Concept: Vava Ştefănescu
With: Carmen Coţofană
Stage design: Adrian Damian
Costume: Paul Dunca
Video: Irina Stelea

A Colectiv A production within Temps d‘Images Festival
Coproducers: Zamek Ujazdowski (Polonia), National Dance Center Bucharest
Thanks: ICR Varşovia


"My/One’s body has the tendency to become an archive; a virtual archive.
What can you do with all these things which piled up? At some point, you wish you could shake them off, but you can’t throw them. A change would be appreciated.
Take another body; open its valves; select the archived debris; put aside the recyclable items; notice these are very few; place them carefully in various parts of the new body; put dreams aside; only few will accomplish; throw them randomly in the new body; wait a little; if nothing happens, have some patience; in the meantime, choose the accessories; when everything is ready, add the accessories to the new body; should they be rejected, don’t worry, it’s a normal effect, the body will get accustomed to some and keep them, while others will become invisible; when everything is done, watch carefully; find an appropriate frame at an antique shop – it’s very important; frame the result and turn on the TV: you will be watching a very enjoyable cartoon."

Vava Ştefănescu is choreographer and dancer, living and working in Romania. Has had numerous grants and residences, has participated in international festivals, has lead and leads dance workshops. Works: Solo On Line, A Hot Summer on Iza, Quartet for a microphone. Has signed the choreography of many theatre shows, in some of them being also a performer. Founder and director (1999-2003) of Multi Art Dance Centre (MAD). She was the artistic director of the National Dance Centre Bucharest until 2013, when she became the CNDB’s manager.