ANUNȚ PUBLIC

pentru selecția de proiecte coregrafice I/ 2016

 

 

Rezultatele finale, în urma contestațiilor pot fi descărcate aici.

Rezultatele selecției de proiecte pot fi descărcate de aici.

 

ERATĂ:

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti aduce la cunoștință celor care sunt interesați să participe la selecția de proiecte coregrafice faptul că în anunțul public inițial s-a strecurat o eroare materială, în sensul în care, conform Normelor metodologice de selecție a programelor și proiectelor coregrafice produse sau co-produse de Centrul Național al Dansului București, avizate prin Ordinul de ministru nr. 2673/17.08.2016, Art 3. ”Selecțiile de programe și proiectele coregrafice produse sau coproduse de Centru sunt adresate profesioniștilor care activează, în domeniul dansului contemporan, persoane fizice sau juridice: coregrafi, dansatori, profesori, teoreticieni, critici, fundații și asociații de profil, alte entităti cu activitate în domeniul dansului contemporan”.

Înconcluzie, selecția de proiecte se adresează PERSOANELOR FIZICE și CELOR JURIDICE.

Totodată, perioada de depunere a proiectelor coregrafice s-a PRELUNGIT,astfel:

CALENDAR

Depunerea dosarelor de participare

19.08 – 26.09.2016,ora 17:00

Selecţia proiectelor

27-28.09.2016

Comunicarea rezultatelor selecției

29.09.2016

Depunerea contestațiilor

30.09-04.10

Soluționarea contestațiilor

05.10.2016

Comunicarea  rezultatelor finale și începutul perioadei de încheiere a contractelor

06.10.2016

 

 

Prin misiunea sa, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti încurajează și sprijină producerea și difuzarea de spectacole de dans contemporan, dezvoltarea artistică și profesională, activitățile de documentare și cercetare din domeniul dansului contemporan, precum și mobilitatea artiștilor și a creațiilor  acestora.

CNDB devine astfel partener (co-producător) al acelor proiecte care contribuie la dezvoltarea domeniului dansului contemporan ca artă a actualității.

CNDB dorește să participe direct la realizarea acelor proiecte coregrafice care contribuie la îmbogățirea domeniului dansului contemporan, atingând:

•           o dimensiune națională și internațională;

•           un grad crescut al potențialului de vizibilitate a unor proiecte relevante;

•           un impact puternic cu referință directă la formarea unui public specializat cât mai larg;

•           un grad crescut de profesionalizare a artiștilor din domeniu.

 

Sunt apreciate acele programe și proiecte coregrafice care fundamentează și consolidează înțelegerea și caracterul participativ ale proceselor de lucru, circulația ideilor, dezvoltarea de cadre formale și/ sau informale, consolidarea statutului profesional al artistului, cât și a publicului pentru spectacolul de dans contemporan.

O  atenție deosebită va fi acordată ideilor ambițioase care stau la baza unor proiecte originale și inovatoare, dar nu cu orice preț, capabile să inspire, să atragă publicul și să creeze spații de reflecție și experiment pe teme de actualitate ale societății și artei contemporane, la scară națională și internațională.

CNDB susține participarea artiștilor la evenimente care contribuie la dezvoltarea profesională, la nivel național și internațional, în calitate de spectator, audient sau vizitator, în România și în străinătate. Potrivit strategiei mai sus menționate, vor fi apreciate cursurile care se vor desfășura în afara Bucureștiului.

Sunt încurajate parteneriatele, sponsorizările, orice formă de susținere care poate constitui o formă de co-participare a beneficiarului la bugetul total al proiectului, care pot susține și contribui la realizarea în regim de producție și/ sau co-producție cu CNDB a acestor propuneri/proiecte.

Procedura de selecție a proiectelor este reglementată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 530/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti (CNDB), în limita bugetului propriu aprobat şi în conformitate cu Normele metodologice de selecție a programelor și proiectelor coregrafice produse sau co-produse de Centrul Național al Dansului București, avizate prin Ordinul de ministru nr. 2673/17.08.2016.

Selecția de programe și proiecte coregrafice este adresată profesioniştilor care activează în domeniul dansului contemporan, persoane fizice sau juridice: coregrafi, dansatori, profesori, teoreticieni, critici, operatori culturali, fundaţii şi asociaţii de profil, alte entităţi de drept public sau de drept privat cu activitate în domeniul dansului contemporan.

Pentru selecția de proiecte coregrafice I/2016, suma totală disponibilă este de 200.000 lei.

În anul 2016, un candidat poate aplica cu un singur proiect pe fiecare categorie.

Proiectele se vor desfășura de la începutul lunii octombrie până la finalul anului.

Categorii de proiecte

Proiectele vor fi redactate în limba română şi vor fi înscrise la una dintre categoriile următoare:

 

CNDB susține călătoriile de studiu/cercetare şi participări la evenimente naţionale şi internaţionale de profil, participarea artiștilor la evenimente culturale de formare și cercetare, care contribuie la dezvoltarea profesională și personală, pe teritoriul național și internațional, în calitate de spectator, audient sau vizitator.

 

Documente necesare în vederea înscrierii la concurs

Înscrierea la procesul de selecție a proiectelor coregrafice se face pe baza unui dosar de participare, care va conţine:

 

  1. Producția și difuzarea de spectacol
  2. 1. Producție și/sau coproducția de spectacole noi de dans contemporan;
  3. 2. Difuzarea de producții în localități/ scene din alte comunități.

 

Dosarul de participare:

 

  1. Dezvoltare artistică și profesională a artiștilor

2.1. Organizarea de ateliere de dezvoltare profesională pentru profesioniști, pe teritoriul național;

2.2. Participarea profesioniștilor din domeniu la cursuri și ateliere de formare în străinătate. 

 

Dosarul de participare:

 

3.         Cercetare și documentare în domeniul dansului contemporan

3.1. Proiecte de cercetare cu o abordare teoretică, documentare, arhivă;

3.2. Proiecte de practici și laboratoare dedicate dansului contemporan.

 

Dosarul de participare:

 

La completarea cererilor, aplicanții vor ține seama de criteriile prezentate în fișele de evaluare din Anexele 5A, 5B, 5C atașate și de Normele metodologice de selecție a programelor și proiectelor coregrafice produse sau co-produse de Centrul Național al Dansului București.

 

Important:

 

Modalitate de depunere a proiectelor:

Formularele  (Anexa 2A, Anexa 2B, Anexa 3, Anexa 4) se descarcă, se completează, semnează, ștampilează, se scanează (100 dpi) și se trimit

Dosarele de presă şi materialele video vor fi indicate prin linkuri vimeo, youtube, etc.

 

Proiectele coregrafice vor fi analizate de către specialiști independenți din domeniul artei si dansului contemporan și de către reprezentanți ai CNDB.

 

Important!

Beneficiarii care nu se vor prezenta pentru închierea contractelor în termen de 10 zile de la data la care au fost notificați de către secretariatul CNDB, pot pierde finanțarea.

Pentru informații suplimentare contactați responsabilul de proiect: Cristiana VLAD, cristiana.vlad@cndb.ro, telefon:  0726.032747.

 

Documente de interes:

Ordin Ministerul Culturii - selecție proiecte CNDB /upload/main/editor/ordin-mc-selectie-de-proiecte.PDF

Norme metodologice /upload/main/editor/norme-metodologice-selectie-de-proiecte.PDF

Anexa 2 A (Cererea) /upload/main/editor/anexa-2-a-cererea.docx

Anexa 2 B (Bugetul) /upload/main/editor/anexa-2-b-bugetul.docx

Anexa  5A, 5B, 5C (fișe de evaluare) /upload/main/editor/anexa-5a-5b-5c-fise-de-evaluare.docx

Anexa 3 (declarație pe proprie răspundere) /upload/main/editor/anexa-3-declaratie-pe-proprie-raspundere.docx

Anexa 4 (declarație de parteneriat) /upload/main/editor/anexa-4-declaratie-de-parteneriat.docx