Mi 20.05.2015    19:30

In the dark: o conferință de André Lepecki la București

„În acest talk sînt interesat să reflectez asupra a ceea ce ar putea fi descoperit în întuneric, în special luînd în considerare cîteva performance-uri coregrafice recente în care întunericul apare ca un element cheie al unei iluminări fără lumină. Urmînd propuneri teoretice și estetice recente de Fred Moten, Mette Ingvartsen, Jonathan Crary, Tino Sehgal, Manuel Pelmuș, Eszter Salomon, vreau să explorez modul în care întunericul oferă posibilitatea unei experiențe colective în care 'depersonalizarea' și 'speculația' generează o perspectivă critică ne-iluminată pentru a propune o estetică mai sonoră, departe de sensul impus de prezența luminii.” – André Lepecki.

Evenimentul este organizat în cadrul programului „E-Motional: rethinking dance”, în conexiune cu atelierul „Performance and choreographic imagination” susținut de André Lepecki la București în perioada 18-22 mai, cu participarea a peste 20 de artiști, curatori, critici și manageri din dans din România, Letonia, Bulgaria, Israel, Norvegia și Serbia. Proiect realizat cu sprijinul programului Cultura al Uniunii Europene, susținut de Trust for Mutual Understanding, adminstrat de Movement Research. Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partener: Centrul Național al Dansului București.

Atelierul și conferința susținute de André Lepecki sînt inițiate de Ștefania Ferchedău. „E-Motional: rethinking dance este un program creat și condus de Fundația Gabriela Tudor, în colaborare cu Asociația Coregrafilor Profesioniști din Letonia (Riga), Fabrica de Movimentos (Porto), Centrul de Cultură „George Apostu” (Bacău) și Centrul Luxemburghez de Creație – TROIS C-L (Luxemburg).

//

In the dark: a talk by André Lepecki in Bucharest

E-Motional presents on May 20, 19:30 a talk held by André Lepecki, renown theoretician and Professor at New York University, one of the most important names in the field of dance and performance theory at international level. The event is organised by Gabriela Tudor Foundation and presented in partnership with National Dance Centre Bucharest, taking place at the Stere Popescu Hall of CNDB (80-82 Mărășești) blvd). Free entry.

“In this talk, I am interested in thinking about what might be revealed in the dark, particularly by considering some recent choreographic performances where darkness appears as the key element of an illumination without light. Following recent theoretical-aesthetic propositions by Fred Moten, Mette Ingvartsen, Jonathan Crary, Tino Sehgal, Manuel Pelmus, Eszter Salomon, I would like to explore how darkness offers the possibility of a collective modality of experience where 'depersonalisation' and 'speculation' coassemble a non-enlightened critical stance in order to propose a more resonant aesthetics, away from photological imperatives.” - André Lepecki.

The talk is organised in the frame of the “E-Motional: rethinking dance” programme, in connection with the workshop “Performance and choreographic imagination” held by André Lepecki in Bucharest between May 18-22, gathering over 20 dance artists, curators, critics and managers from Romania, Latvia, Bulgaria, Israel, Norway and Serbia. Project organised with support from the Culture programme of the European Union, supported by the Trust for Mutual Understanding, administered by Movement Research. Cultural project funded by the Administration of the National Cultural Fund. Partner: National Dance Centre Bucharest.

The theoretical workshop and the conference led by André Lepecki are initiated by Ștefania Ferchedău. “E-Motional: rethinking dance” is a programme created and lead by Gabriela Tudor Foundation (Bucharest), in collaboration with the Association of Professional Dance Choreographers of Latvia (Riga), Fabrica de Movimentos (Porto), “George Apostu” Cultural Centre (Bacau), and Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois – TROIS C-L (Luxemburg).

//

André Lepecki, PhD. Professor in Concept and Composition at SKH, and Associate Professor in Performance Studies at New York University. Main areas of research: dance and performance theory, dance and philosophy, contemporary dance, performance and dance in the visual arts, experimental dramaturgy, curatorial studies, post-colonial theory and performance studies. Editor of the following books: Dance (Whitechapel Gallery / MIT 2012); Planes of Composition: dance, theory and the global (Seagull Press, 2009 with Jenn Joy); The Senses in Performance (2007 with Sally Banes); Of the Presence of the Body (Wesleyan University Press 2004). He is the author of Exhausting Dance: performance and the politics of movement (Routledge 2006) currently translated into 10 languages including German, Turkish, Spanish, Korean, Hebrew, Finnish and Slovenian. His directorial and co-curatorial work of re-doing Allan Kaprow’s 18 Happenings in 6 Parts (a commission from Haus der Künst, Munich) received the 2008 AICA Awards for Best Performance. He was the chief curator of the festival IN TRANSIT at Haus der Kulturen der Welt Berlin in 2008 and 2009. In 2010 he was co-curator of the interactive video archive ‘Dance and Visual Arts since the 1960s’ for the Hayward Gallery in London. Since 2013 he has been curating series of lectures on performance theory and performance history for MoMA-Warsaw. In 2013/4 he was a member of the C-MAP group at MoMA, New York. Selected keynotes include: Princeton University Gauss Seminars, Brown University, University of California Berkeley, Freie Universität, Berlin, MACBA, Museo Reina Sofia, MoMA PS1, MoMA-Warsaw, MAM/Rio de Janeiro. In 2009 he was a Resident Fellow at the Advanced Institute ‘Interweaving Performance Cultures’ at Freie Universität, Berlin. In 2013 he was Visiting Professor at the post-graduate program at the School of Communication, UFRJ, with a grant from CAPES. His next single authored book, Singularities, dance and visual arts in the age of performance is under contract with Routledge and scheduled for publication in 2016.